En aquest apartat s’hi recullen informacions que, formant part d’una actualitat entesa d'una manera laxa, mostren l’activitat d’associacions, institucions i iniciatives vallesanes de l’àmbit patrimonial.