Corró d’Amunt, la responsabilitat d'una excepció

La plataforma Salvem Corró d’Amunt evoluciona cap a una associació veïnal de defensa del paisatge agroforestal i del patrimoni cultural

"Els valors del paisatge són perfectament objectivables i van molt més enllà que els naturals: en tant que és reflex d’una identitat socioterritorial, el paisatge està impregnat de valors socials, culturals, històrics, espirituals i estètics, entre d’altres. Alguns d’aquests valors tenen un caràcter intangible, però no per això són menys rellevants." Joan Nogué, geògraf (Discurs d’ingrés a l’Institut d’Estudis Catalans, 2017).

Pruden Panadès (text) , Marta Costa Bellorbi (fotografies)

Des de fa un parell d’anys, els visitants ocasionals o assidus que passegen pels voltants de Corró d’Amunt, a peu o amb bicicleta, han pogut llegir en finestres, portes, façanes, bosses i samarretes un missatge sobri i contundent: “Salvem Corró d’Amunt”.
En el Consell de Poble del 28 de juliol de 2020, l’anunci d’execució imminent del projecte d’urbanització del Sot del Pla, conegut amb el nom de "Sector C" del PGOU de les Franqueses del Vallès, que preveia la construcció de trenta-un habitatges de diversa tipologia –unifamiliars, bifamiliars, plurifamiliars i lo­cals– en un espai de 2,1 hectàrees, va propiciar la mobilització de veïns i veïnes contraris a un antic projecte redactat l’any 1983. El projecte, a més d’extemporani, feia témer una segona versió de la sobredimensionada zona esportiva municipal inaugurada l’any 2009.
"Salvem Corró d’Amunt" va ser el primer reclam en forma de manifest –amb prop d’un miler d’adhesions a l’hora de publicar-se aquest número de Vallesos– per a la salvaguarda d’un entorn singular i va identificar la plataforma inicial i avui és el nom de l'associació cultural, creada el setembre de 2021 per iniciativa veïnal, orientada a la preservació del patrimoni comú natural, històric, agroforestal, social i ambiental del poble. El detall de totes les accions dutes a terme des del 2020 ençà es pot localitzar al lloc web salvemcorro.blogspot.com.

Un darrer exemple excepcional
Si fem una ullada al mapa que representa les valls i conques fluvials des de la Riera de Caldes fins la Conca del Mogent –en aquest fragment del Vallès Oriental on s’alternen i conviuen zones industrials, residencials i agrícoles–, és notòria la diferència de la vall de la riera de Carbonell en què predomina el color verd de rural agroforestal en contrast amb les altres valls i conques veïnes.
Es tracta d’una àrea geogràfica conformada pels nuclis de Samalús, Corró d’Amunt i Marata que administrativament pertany a dos municipis: Cànoves i Samalús i les Franqueses del Vallès. D'acord amb els criteris de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, forma part de l'espai agroforestal del Vallès, una de les vint-i-set unitats de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Al mateix temps, una observació directa del territori vallesà tal com el coneixem avui, permet apreciar els resultats d’uns models de creixement basats en el desenvolupament econòmic en què les xarxes de comunicació –tren i carretera–, han estat uns condicionants, entre altres, de la seva configuració actual amb creixements urbans, industrials i residencials de diversa intensitat; el contrast entre el Vallès Occidental i l'Oriental ho fa evident.
Les causes i motius de l’excepcionalitat de la llenca agroforestal a què pertany Corró d’Amunt plantegen molts interrogants. Un dels primers pot ser: com s’explica que tanta superfície agrícola i forestal s’hagi mantingut al marge de la voracitat constructiva generalitzada de forta presència en els pobles circumdants? S’hi poden afegir, encara, algunes paradoxes, com ara el fet d'estar enmig –però al marge– de dues vies de comunicació ferroviària, les actuals línies R3 (de l’Hospitalet del Llobregat a Puigcerdà) i R11 (de Sants a Portbou) intercomunicades fins al darrer quart del segle xx.
En l'actualitat, però, unes noves circumstàncies empenyen a revisar obligadament i responsable, vells models de desarrollismo il·limitat. En aquest sentit, la plataforma contra el Quart Cinturó és un precedent de referència: des de fa trenta anys l’amenaça d’aquest traçat de gran autovia que prioritza el transport rodat, plana sobre el Vallès. El projecte ha estat aturat, fins avui, principalment per la mobilització popular que ha reivindicat, tothora, un enfocament respectuós i sostenible sobre el territori, anticipant solucions que avui han esdevingut urgències.
I és que la pandèmia de la Covid-19, el canvi climàtic amb la consegüent alteració dels cicles estacionals, l'amenaça sobre el sector primari, la crisi energètica i el seu impacte tant en els sistemes productius com de mobilitat, no són qüestions d’opinió sinó que comporten una nova visió i uns compromisos inajornables sobre el territori.
Corró d’Amunt,  la responsabilitat d'una excepció

Paisatge característic de Corró d’Amunt. .

Més enllà d’una mobilització

Des dels seus inicis, Salvem Corró d'Amunt no s'ha limitat a qüestionar el projecte del Sector C, sinó que ha iniciat un procés de reflexió, diàleg i debat sobre el territori i el seu futur amb experts, veïns i veïnes, com també accions de coordinació amb altres plataformes i entitats implicades en la defensa del territori o adreçades al públic en general.
El logo, realitzat per l'artista granollerí Jordi Pagès, identifica i visualitza en tots els suports i mitjans comunicatius l'atenció transversal en favor de la defensa i divulgació dels valors que impregnen el paisatge corroní.
El fet que el setanta-nou per cent de la superfície del municipi de les Franqueses sigui àrea agroforestal, més enllà del seu valor com a patrimoni natural, avui té un nou significat: la seva extraordinària potencialitat en la recerca de noves formes de desenvolupament rural que, a més de no comprometre la pròpia singularitat tan excepcionalment preservada, poden anticipar nous usos i nous valors al servei d'un creixement harmònic i sostenible.

Un Retaule –activitat de descoberta del patrimoni local– organitzat per “Salvem Corró d'Amunt” fet el Maig de 2022.

Per continuar llegint... Registra't a Vallesos per només 12€ l'any

Tindràs accés il·limitat als continguts de totes les edicions digitals Registra't ara