Mor Lluís Campins, director de Museus de Sant Cugat i assessor de Vallesos

El director dels Museus de Sant Cugat, Lluís Campins, membre del Consell Assessor de Vallesos, va morir el 4 de març passat a, a 55 anys, a causa d'una llarga malaltia. La seva mort prematura ha causat un gran dol en el món cultural de la ciutat i en el de la museografia catalana, en el qual estava molt implicat. Sota la seva gestió, iniciada l'any 2003, l'oferta museística de Sant Cugat va créixer fins a englobar el Museu del Monestir, el Celler Modernista i la Capella de Sant Domènec.
Des dels inicis de Vallesos l'any 2011 va formar part del consell assessor de la revista, sempre còmplice i disposat a donar un cop de mà, i el seu traspàs ens resulta una pèrdua molt sensible. Recordarem la seva bonhomia i saviesa amb una gran estima i agraïment. Que descansi en pau.