El camí del cinema a Granollers

L’evolució del cinema a granollers abans de l’arribada del món digital explica també l’evolució del cinema al Vallès

Jordina Medalla , Lambert Botey (text)

Per parlar del inicis del cinema al Vallès ens hem de remuntar a principis del segle xx quan, com va passar a la gran majoria de poblacions catalanes, es va viure d’una manera semblant el naixement del cinema.
A Granollers, a banda d’una sessió a càrrec de l’exhibidor Pere Tur l’any 1901, a Can Torrabadella, ens hem de situar a l’any 1905, quan es va instal·lar al Casino el Cinematógrafo Valero, que posteriorment va anar a la plaça Perpìnyà –on anys després hi hauria el cinema Majèstic. També cal esmentar el cinema Cafè Nou, a la societat l’Alhambra, però sobretot la Sala Edisson (amb doble “s”) que es va convertir en una seriosa competidora del Valero. Finalment, l’any 1907, es van fusionar. De fet, l’actual Cinema Edison (ara amb una “s”) va posar el seu nom en homenatge a aquella sala precursora.
A partir d’aquí hi va haver altres sales a Granollers i comarca, però cal esmentar les que van perdurar en el temps: Mundial Cine (1914), Principal (1920) i Majèstic (1928).
D’altra banda tot i que inicialment les pel·licules eren tan sols una part de les sessions que coexistien amb altres espectacles, de mica en mica van anar prenent un protagonisme total.

Primeres filmacions
La primera notícia documentada que hem trobat d'una filmació al Vallès Oriental data de 1902: el farmacèutic Tomàs Balvey i Bas, amb un grup d'amics de Cardedeu, va recuperar el ball de l'Espolsada. De fet, si la gent estava fascinada amb el cinema, també hi va haver qui va voler fer les seves pròpies pel·lícules. Ens referim a persones com Ramon Dagà i Jofresa (Barcelona 11- 05-1892, Barcelona 26-02-1962) que el 1921, va crear la productora Grano Films amb la qual va realitzar tres films: Campeón por amor (1921), Granollers industrial (1922) i Ama tu mujer (1923). O també a Josep Escobar i Saliente (1908-1994), prou conegut com a ninotaire i autor de teatre, però també un dels grans exponents del cinema d'animació català que va realitzar el seu primer film de dibuixos animats, La rateta que escombrava l'escaleta (1933-1934), amb la col·laboració del fotògraf granollerí Josep Bosch.
Però sobre aquestes primeres filmacions cal esmentar la filmació La col·locació de primera primera pedra de l'Hospital de Granollers (1914), pel·lícula retitulada amb el nom de Granollers, Festa Major 1914, de la casa Gaumont i que, entre d'altres, tenia imatges preses des del campanar de la parròquia de Sant Esteve, de sardanes a la Porxada, un ball a l'envelat de la societat L'Alhambra, una cursa de bicicletes, la vinguda de l'Orfeó Català a Granollers i la instal·lació de la primera pedra de l'entitat sanitària amb la presència de públic i autoritats. També Festa Major (1926) o Visita de S. M. el Rey y A.A.R.R. a la ciudad de Granollers (1929). En aquest aspecte de cinema de documentació també cal recordar el fotògraf Josep Bosch, autor del documental L'enterrament de la sardina (1929), i de Modest Solsona, Sortida de missa a Granollers (c.1930). Del període de la Guerra Civil cal mencionar, entre d'altres, les imatges del bombardeig de Granollers (1938) dels noticiaris Actualités Movietone, Fox Gaumont Actualites i British Paramount News i algunes imatges de La farándula (1936), d'Antoni Momplet.

Temps franquista
Amb la victòria franquista es van viure uns temps difícils: la implantació del No-Do i la forta censura van convertir el cinema en una important arma de propaganda de la dictadura. Per exem­ple, podem recordar quan, el 1942, es va estrenar Raza, amb guió de Jaime de Andrade, pseudònim de Francisco Franco, al cinema Coliseum de Granollers, que es va viure com un autèntic esdeveniment social. El 1957 es va decidir que per potenciar Granollers es crearia dins del marc de la Fira i Festes de l'Ascensió la Semana del Cine Español. Tot i la bona voluntat dels organitzadors no deixava de ser una celebració més social que cinematogràfica.
Com a curiositat, cal senyalar que, a partir dels anys cinquenta, eren habituals una mena de rutes, creades per fer més rendibles les exhibicions. Es tractava que una pel·lícula que es projectava en una primera sessió en una població s'aprofités per a una segona sessió en una altra; per tant, les pel·lícules, en les seves saques, anaven i venien per diverses localitats vallesanes.

Cinema a la fresca
A banda de les sales estables, van existir, entre els 50 i 60 una sèrie d'exhibidors ambulants que voltaven per algunes poblacions vallesanes, sobretot en temps d'estiu, que era quan es podien fer sessions a l'aire lliure. Un projector, un llençol blanc i les cadires dels mateixos veïns feien possible que la màgia del cinema arribés a tot arreu. La forma de les bobines –una botifarra enrotllada– feia que existís un llenguatge específic per designar alguns aspectes com ara un canvi de bobina, que era anunciat dient: “S'ha acabat una botifarra i en posarem una altra”. Tenim, entre altres referències, les de Santa Agnès de Malanyanes, Cardedeu, Sant Celoni, Lliçà d’Amunt o Bigues, que encara recorden la visita d'exhibidors ambulants, que passaven l'“em­but” i la “màquina botifarrera”, que no era res més que una forma de cobrar l'entrada, tot i que moltes vegades només es feien unes rifes. Els diners es recollien mitjançant un pal lligat a un embut dels que es feien servir per embotir les botifarres. Així, amb aquest estri, es podia arribar a tothom a l'hora de passar el platet.
A l’actualitat és una activitat habitual les sessions de cinema a la fresca al nostre país. Un clar exemple d’això és el Cinemafreshh organitzat per l’Associació Cultural/Cinema Edison porta el cinema al Parc Torras Villà.

Infants al cinema
A inicis del anys seixanta l’interès pel cinema per a infants va generar, a la tardor de l’any 1964, i sota la iniciativa de l’Esteve Sala, el I Curs per a Monitors de Cinema Infantil a la sala d'actes de la parròquia de Sant Esteve a Granollers. El mateix any a Cardedeu es va programar la I Semana de Cine para niños , al cinema Esbarjo, amb la presèn­cia de monitors formats als esmentats cursets i a Mollet destaquen les sessions organitzades pel senyor Pi al club de la sala Tabaran, entre “pipes i llepolies”, a principi dels anys seixanta i a Sant Celoni destaquen les que es feien a la sala d'actes de La Salle els diu­menges a la tarda. Tot plegat és una mostra de l’interès d’apropar el cinema als in fants com a continuació de l’ús del cinema com a eina educativa per part de la Generalitat de Catalunya l’any 1932. L’any 1971, la preocupació per oferir un cinema adequat als infants va portar a l'Associació de Pares de Família de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers, –coneguda com la colla de Ricomà pel nom del carrer on es reunien– a prendre la direcció de la sala Sant Esteve i , així, va iniciar una programació estable de cinema que va tenir una gran anomenada. Les sessions del diumenge a la tarda foren un oasi per als més petits.
Aquesta programació tindria continuïtat el 1974 amb un grup de joves que, sota la denominació de Cine Club Infantil (CCI), va oferir una de les pàgines més importants del cinema infantil a Granollers. Els films anaven precedits d'un comentari, preparat el dia abans en una projecció privada a la qual assistien els membres del cineclub. Quan l'horari ho permetia, es feia també un fòrum amb els nens que assistien a la sessió i també va tenir la particularitat que, de forma gratuïta, proporcionava la possibilitat que els menors coneguessin el llenguatge cinematogràfic i fessin les seves pròpies cintes. L’Associació Cultural de Granollers (AC) –amb la incorporació d'alguns membres del CCI–, amb activitats per a les escoles (curs 1982/ 1983) i la Roda d'espectacles infantils (1987), va anar conservant una mica aquell tarannà del Cine Club Infantil dels anys setanta. A l’actualitat el el Petit Edison acull sessions infantils.

Fer cinema
A Granollers no serà fins al 1950 quan trobem obres d'autors de Granollers com Emili Botey i Alsina: Restes arqueològiques a la Roca del Vallès i Granollers antic. Al llarg dels anys seixanta va començar a desenvolupar-se l'amateurisme en format reduït (8 i súper 8 mm). Així, van ser moltes les poblacions que, a través d'agrupacions fotogràfiques o cinematogràfiques i en molts casos dels mateixos consistoris, van fer concursos o festivals del rotlle (entre d'altres, Aiguafreda, Mollet, Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Sant Celoni o Mollet).
Als anys seixanta, amb la implantació dels petits formats, va sorir una important generació de cineastes com Josep Rovira, Gabriel Montagud, Josep Comas, Josep Lluís Arimany, Emili Botey i Gómez, Anibal Roca, Romà Blas, Joan Font i Padró, als quals una dècada després s'afegirien, entre d'altres, Arian i Lambert Botey, Joan Corbera, Francesc Circuns, Agustí Corominas, Jordi Pagès, Joan Portet, Albert Granado, Sergi Molina o Jaume Ortuño.
A Granollers cal esmentar el Premi de Cinematografia Amateur Ramon Dagà organitzat per l'Associació Cultural de Granollers i l'Ajuntament de la ciutat. Aquest certàmen ha sofert al llarg del temps una important transformació. Va començar com un concurs de cinema amateur als anys seixanta i setanta, especializant-se anys després en temàtiques de llenguatge cinematogràfic. Posteriorment es transformaria en la mostra de Cineastes de Granollers, un col·lectiu que cada any preparaven una serie de curts sobre una temàtica concreta. L’adaptació als nous temps va fer que es transformés en la beca Vist per... destinada a creació de curts de no-ficció.
L'aparició del vídeo va canviar el panorama i avui en dia fer cinema no tè res a veure amb les dificultats que abans es tenien.

Els famosos fórums
Com a precedents i abans de la Guer­ra Civil, entre els anys 1933 i 1934, es van fer a Granollers algunes session de cineclub –anomenats llavors “Cine Selecto”–, organitzades pel setmanari La Gralla; en la primera es va projectar Topaze (1932), de Louis Gasnier, amb l'argument basat en l'obra teatral de Marcel Pagnol. Podríem anomenar “època dels pioners” la dècada d 1950. És el moment en què arriba al nostre país aquesta pràctica procedent d'Itàlia, tot i que el costum de fer un col·loqui es remunta a la dècada dels vint i a França.
A Granollers, l'Associació Cultural va iniciar aquestes pràctiques durant els anys cinquanta. Les va seguir el Casino Club de Ritme, que el 1958 va organitzar sessions amb diferents presentadors, com ara Josep del Castillo, Antoni Garcia Grau, Joan Francesc de Lasa, Carles Sindreu, Esteve Sala, Josep Verde Aldea o Miquel Porter i Moix. Els anys seixanta configuren bàsicament una dècada de formació cultural cinematogràfica i d'expansió, i el 1961 Catalunya comptava amb més de setanta cineclubs i cinefòrum actius.
Durant aquests anys el cineclub de l'Associació Cultural continuava amb les seves activitats, però al llarg dels mesos de març, abril i maig del 1963 el Casino de Granollers Club de Ritme va crear també el seu cineclub. En moltes poblacions vallesanes, als anys setanta es feien sessions de cinefòrum, tot i que en la majoria de casos no hi havia una programació estable: Montmeló, Montornès, la Roca del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues, Caldes de Montbui, Santa Maria de Palautordera, Lliçà de Vall o Vallromanes. A Caldes de Montbui hi va aparèixer el 1974 el Cine-Club 74, que va durar més o menys fins a 1982. La manca de llibertats feia que moltes vegades, un cop comprovada l'absència dels socials (policia secreta franquista), els fòrums servissin per a parlar de temes que s'allunyaven dels purament cinematogràfics.
Amb el pas dels anys, de la mateixa manera que la societat es va anar democratitzant, aquelles mítiques sessions de fòrum van perdre part del seu sentit. La desaparició de la censura o l’obertura de les sales d’art i assaig –com va ser el Cinema Principal – van ampliar les possibilitats d’expansió del cinema. Posteriorment, les sales haurien de lluitar contra la pirateria, i ara mateix contra les plataformes, i també amb els canvis provocats per la pandèmia. Siguem, però, optimistes i pensem que els espectadors tornaran, algun dia, a omplir les sales de cinema.
El camí del cinema a Granollers

Una imatge vista del carrer del Príncep de Viana des de la plaça de la Corona, en els actes d'inauguració del cinema Mundial el dia 18 de març de 1914. El carrer és ple de gent vestida de festa i, al fons, una pancarta en la qual s'anuncia el cinema. Foto: Autor desconegut. Col·lecció Ajuntament de Granollers. Arxiu Municipal de Granollers.

Teatre Mundial Park, a l'aire lliure, al carrer de Ricomà, que es va inaugurar el 1921 i va servir d'escenari de representacions teatrals i de cinema. Foto: Joan Font i Domènech. Fons Joan Font i Domènech. Arxiu Municipal de Granollers.

Una imatge del cinema d'estiu a la Porxada, de l’any 1987. Foto: Esteve Gironella i Deulofeu. Col·lecció Ajuntament de Granollers. Arxiu Municipal de Granollers.

Plaça del Progrés a Caldes de Montbui amb l’Ideal Cine en una imatge d’inicis del segle XX. Foto: Lucien Roisin. Col·lecció Ajuntament de Granollers. Arxiu Municipal de Granollers.

Una imatge de l'aforament del Cinema Majèstic ple de gent durant una sessió de cinema durant la X Setmana del Cinema Espanyol, l’any 1964. Foto: Autor desconegut. Col·lecció Ajuntament de Granollers. Arxiu Municipal de Granollers.

Eina educativa trencada per la Guerra Civil

El 1932, la Generalitat creà, amb la finalitat de donar a conèixer la realitat social de Catalunya, el Comitè de Cinema i, dins d'aquesta entitat, cal esmentar la tasca de l'escriptor i cineasta granollerí Miquel Joseph i Mayol, que en va ser secretari. El Comitè de Cinema Educatiu va posar la base per a la implantació de l'ensenyament del cinema a les escoles amb la realització i exhibició de documentals de producció pròpia.
No és fins el maig de 1933 que es van iniciar les exhibicions de pel·lícules educatives i institucions docents de la Generalitat i que aquestes activitats arriben al Vallès i, així, el 25 de novembre de 1933 la Biblioteca Popular de Granollers va acollir una d'aquestes sessions amb títol scom: La vida de les papallones, Fabricació de motlles d'acer, o Fabricació de la porcellana. Atenent les indicacions fetes per Joseph, alguns nens després van redactar les seves impressions.
L'esclat d la Guerra Civil va frenar aquestes activitats i el que era un futur ple d’esperança es va quedar en un no res. A Granollers, del període de la Guer­ra Civil, podem destacar les activitats fetes pel Sindicat Únic d'Espectacles, controlat per la CNT, i el Servei de Cinematografia.

Cinema al centre de la ciutat

El cinema al llarg de molts anys es va convertir en un espai de lleure on la majoria de la gent s’hi refugiaven per pasar les tardes dels diumenges. Els cinemes estaven situats al centre de les ciutat i hi anava molta gent, però a finals del segle passat alguns van començar a tancar les portes en no ser rendibles. Aquest fet es va agreujar amb la implantació del cinema digital que va obligar molts cinemes a tancar ja que no s’hi podien adaptar. Recordem la transformació del Cinema Alhambra de la Garriga, que va ser posible gràcies a una campanya ciutadana.
Actualment al Vallès Oriental hi han quatre poblacions que tenen programació cienmagtogràfica de forma habitual: La Garriga (Alhambra), Cardedeu (Esbarjo), Sant Celoni (Multisales OCine) i Granollers (Multisales Ocine i Cinema Edison).

Un nou espai: l’Edison

El Centre Cultural de la Fundació la Caixa de Granollers és un equipament cultural de la Fundació la Caixa inaugurat el 1981 i dotat de sales d'exposició i auditori. L'absència de sales d'exhibició que no fossin els mateixos cinemes comercials i la bona disposició de la institució van fer que progressivament moltes entitats desenvolupessin activitats, pròpies o en col·laboració, relacionades amb el cinema en el seu espai. Algunes en col.laboració amb el Cineclub de l'Associació Cultural. Posteriorment, l’any 2008, l’equipament va passar a ser de l’Ajuntament de Granollers i va acollir les sessions habituals de cineclub. I des l’any 2019 es va convertir en el Cinema Edison.
L'Associació Cultural, constituïda el 1947, al llarg dels anys sempre ha tingut cura de treballar dins del camp del cinema. Des de les ponències sobre el tema llegides al Centre d'Estudis, les Activitats per a les escoles i la Roda d'espectacles infantils, passant pel cineclub i per les activitats dels cineastes de Granollers.
El seu cineclub és el més antic de l’Estat espanyol, en programació continuada. Val la pena recordar, breument, la seva història. La primera sessió de cineclub va tenir lloc al 24 de gener de 1950 al cinema Majèstic, amb la projecció de Hamlet (1948), de Laurence Olivier i hi van seguir altres films com Rashomon (1950) o Candilejas (1952). Les projeccions es feien en diferents sales de Granollers, però va ser l'època del cinema Astoria la que podríem anomenar més cineclubística: Cleo de 5 a 7 (1961), Farenheit 451 (1966), Giulietta de los espiritus (1965) etc. La darrera sessió d'aquesta etapa va ser, el 1969, amb Un verano con Mònica.
Va seguir un periòde en el que no es disposava de cap projector de 35 mm, i havien de fer les sessions amb un de 16 mm. Sovint eren els mateixos membres del cineclub els encarregats d'anar a cercar els films, de projectar-los i de fer els fòrums. Les projeccions es feien en diferents espais de la ciutat, com ara la sala Sant Esteve, l'Escola de Treball, la Mútua del Carme o la Casa de Cultura Sant Francesc. L’any 1975, es va comprar un projector de 35 mm i una gran pantalla que es va instal·lar a la Casa de Cultura Sant Francesc. En aquells temps havia de competir amb les sessions organitzades pel setmanari Vallés i pel CIT (Centre d’Iniciatives i Turisme).
Després d'haver estat diverses vegades finalista, el 1992, el Cineclub de de l’Associació Culturalva rebre el Premi Nacional de Cinematografia de la Generalitat de Catalunya. Actualmentla Fundació Privada de l’Associació Cultural gestiona el Cinema Edison, i les antigues sessions s’han transformat en una programació estable amb un promig de sis sessions setmanals.

Per continuar llegint... Registra't a Vallesos per només 12€ l'any

Tindràs accés il·limitat als continguts de totes les edicions digitals Registra't ara