Conte contat

- Ombres

Entreveure

- Joan Canadell

Carregat de romanços

- Els aplecs i Sant Cristòfol