Si arriba el foc, estàs preparat?

La Diputació de Barcelona reforça les mesures d’autoprotecció en urbanitzacions contra incendis forestals, amb franges perimetrals netes de vegetació

Diputació de Barcelona (text i fotografies)

Sota el lema “Si arriba el foc, estàs preparat?”, l’hivern passat ha començat la campanya per fomentar les mesures d’autoprotecció contra els incendis forestals a les urbanitzacions i habitatges aïllats. Impulsada per la Diputació de Barcelona i la Generalitat, també hi col·laboren els ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de Barcelona, així com les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i els Agents Rurals.
Les accions parteixen de la necessitat d’una gestió forestal clara i continuada, que integri totes les mesures de prevenció necessàries per evitar danys a les persones i als nuclis de població en cas d’incendi. Tot plegat, tenint en compte la singularitat del territori, on la superfície forestal ocupa més d’un 60% del total.
Partint d’aquesta realitat, i de la consciència que els focs s’apaguen sobretot a l’hivern, la campanya té com a principal objectiu crear consciència del risc, la necessitat i la importància de disposar de franges d’autoprotecció en tots els nuclis de població, urbanitzacions i cases aïllades situades al costat del bosc.
A més, la Llei d’incendis forestals estableix que en les urbanitzacions i nuclis de població s’han d’implantar mesures de prevenció d’incendis amb condicions tècniques específiques, com són la creació d’una franja perimetral al voltant dels nuclis i un tractament de la vegetació a les parcel·les interiors d’aquests nuclis de població, per tal d’evitar tant danys personals en cas d’incendi.

Ajuts als ajuntaments
La Diputació de Barcelona destina tant recursos econòmics com tècnics per a que els ajuntaments puguin obrir les franges perimetrals de protecció i, també, per als treballs forestals a les parcel·les no edificades i a les zones verdes. Des del punt de vista econòmic, la Diputació dona ajuts als ajuntaments per a les obertures de franges perimetrals, i en quant a recursos tècnics, elabora projectes de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc tant en la franja perimetral com en les parcel·les públiques. En el període 2016-2018, la Diputació de Barcelona ha destinat a aquest programa un total de 3.050.000 d’euros.
Les accions que es realitzen es centren en l’obertura de franges de protecció al voltant de les urbanitzacions i en el tractament de vegetació de les parcel·les interiors de les urbanitzacions de titularitat pública. Els treballs es basen en la reducció de la massa i vegetació forestal creant franges perimetrals en els vials i en la neteja vegetal de les parcel·les interiors. El conjunt d’aquestes accions suposen una millora en la seguretat de persones i béns davant d’incendis forestals i una millora de les condicions de seguretat que tindran els equips d’extinció en cas d’incendi.

Ordenances reguladores per al manteniment de les franges de protecció
Una altra de les eines que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments és el model d’ordenances reguladores d’establiment i prestació del servei públic de manteniment de les franges de protecció i parcel·les de les urbanitzacions i nuclis de població per a la prevenció d’incendis.
Amb l’aprovació d’aquestes ordenances, els ajuntaments disposaran d’uns instruments que els permetran procedir al cobrament del preu públic, als propietaris de la urbanització i nuclis de població, suficient per cobrir com a mínim el cost de manteniment a prestar per part de l’ajuntament.
L’import mitjà que s’ha calculat haurà de pagar cada propietari d’una parcel·la en una urbanització per al manteniment de la vegetació al voltant de la urbanització i de les parcel·les interiors existents, està estimat entre 25 i 50 euros l’any, dependent de l’extensió de cada finca. D’aquesta manera, tant l’ajuntament com els propietari de les urbanitzacions, s’asseguren poder mantenir en condicions optimes les seves parcel·les, de cara a evitar danys importants en els seus habitatges en cas d’incendi forestal.
Si arriba el foc, estàs preparat?

La massa forestal i els habitatges en un barri de la Vall del Tenes. Foto: Josep Prims.

Creació d’una franja de protecció en una urbanització. Foto: Josep Prims.

Accions de conscienciació a la població

La campanya, en la que també hi participen els Agents Rurals i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), comporta la realització d’accions adreçades a propietaris d’edificacions, ajuntaments, instal·lacions, parcel·les i veïns d’urbanitzacions, amb l’objectiu que tots preguin consciència del risc que suposa tenir edificacions o nuclis de població situats en zones properes al bosc en cas d’un incendi forestal.
En aquest sentit, en els municipis que ho sol·licitin es duran a terme xerrades a càrrec de personal tècnic de la Diputació de Barcelona i Agents Rurals, amb la finalitat de transmetre la idea que els ciutadans són els primers responsables de la seva seguretat i, per tant, han de ser conscients del risc de viure en zones forestals i de les mesures d’autoprotecció que tenen a l’abast per fer front als incendis forestals.
A més de les xerrades, també es preveuen trobades als consells comarcals de la demarcació de Barcelona adreçades a alcaldes, regidors, tècnics municipals i responsables de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). També es realitzarà una difusió massiva via EACAT a tots els ajuntaments de la demarcació de Barcelona del material informatiu que s’ha elaborat per la campanya. Per la seva part, les ADF contribuiran a difondre el material de la campanya formada per vídeos, cartells i flyers, a les xarxes socials i als seus territoris.

Per continuar llegint... Registra't a Vallesos per només 12€ l'any

Tindràs accés il·limitat als continguts de totes les edicions digitals Registra't ara