El Museu de Granollers exposa objectes salvats durant la Guerra civil

Arqueologia d’un inventari és una recerca artística basada en una activitat d’arqueologia als dipòsits del Museu de Granollers, basada en la identificació de les obres d’art custodiades durant la Guerra Civil i que actualment encara romanen al museu. L’exposició serà oberta al públic fins al 26 de setembre.
A la línia de recerca encetada pel Museu de Granollers d’intentar localitzar en el seu fons les peces que van ser dipositades per la Junta de Salvaguarda, creuant les dades dels antics registres d’entrada i la troballa d’un nou registre de sortida, el treball d’Ignasi Prat ha aconseguit localitzar 56 peces, que de manera segura, provenen d’aquest context. Aquest lot de peces és el que ara es presenta en forma d’instal·lació artística, acompanyat de l’edició acurada d’un catàleg que ofereix el context necessari per copsar el període i el projecte desenvolupat.
Fruit de l’interès de Prat per la memòria històrica de la Guerra Civil, l’impacte de la dictadura i, en general, les estratègies de visibilització de les estructures del poder, principalment polític, el fil que va estirar l’artista per arribar on ara som va ser quelcom molt present en bona part dels museus amb els quals es va treballar: la salvaguarda.