El Montseny recupera pastures contra els incendis

Un conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "La Caixa" promou la conservació d'espais naturals per fomentar la biodiversitat i prevenir incendis

, Diputació de Barcelona (fotografies)

La voluntat de prevenir incendis en zones properes a urbanitzacions amb un excés de càrrega de combustible vegetal i la voluntat de fomentar la biodiversitat amb la introducció de ramats han estat a l'origen d'un pla d'actuació per a la millora dels hàbits forestals al Montseny, que s'ha dut a terme de forma pionera al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, en la zona propera a l'ermita de Sant Elies.
El pla, fruit d'un conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "La Caixa", es va dur a terme entre el setembre del 2015 i el gener del 2016. Es proposava reduir la càrrega de combustible existent per un excés de vegetació i crear discontinuïtats en zones de carena amb actuacions silvícoles per disminuir la densitat d'arbres, així com recuperar antigues zones de conreu i de pastures en zones planeres, generalment al voltant de masies.
Amb una inversió de 53.000 euros aportats per La Caixa, el pla pioner executat al munici de Sant Pere de Vilamajor va abastar un total de 23 hectàrees, amb uns treballs duts a terme per setze persones amb discapacitat intel·lectual de l'empresa d'inserció social Associació Montseny Guilleries. També es va comptar amb la col·laboració d’empreses especialitzades per a les tasques més específiques de gestió forestal. Les actuacions van comportar que es fessin tallades selectives d’arbrat i de matolls i estassades tant manuals com mecanitzades en zones d’antigues pastures i que se sembressin espècies de llarga durada pròpies dels prats.
I és que els incendis forestals que han afectat la zona durant els darrers vint anys s'han concentrat principalment al voltant d'unes urbanitzacions que no disposaven de franges de protecció contra incendis forestals. A banda d’aquests casos també han estat rellevants els incendis ocorreguts al costat d’algunes carreteres, com ara les que condueixen al pantà de Vallfornés i al Coll de Palestrins.
Aquesta tipologia d'incendis s'han detectat amb l’anàlisi feta posteriorment per tècnics especialistes a l’hora d’identificar zones estratègiques per a la prevenció i extinció d’incendis forestals. Per això el pla ha induït a actuar de manera integral per tal de gestionar les zones boscoses, els matollars i les pastures tot creant un paisatge de tipus mosaic que permet disminuir el risc d’incendi i, alhora, augmentar les defenses contra incendis en cas que se'n produeixin.

Reducció de massa arbòria combustible
El projecte s’emmarca en el programa de prevenció d’incendis de la Generalitat de Catalunya que defineix les zones estratègies de reducció del combustible forestal al Montseny, a partir del relleu, la vegetació actual i l’històric d’incendis dels darrers anys. A partir d’aquí, s’han seleccionat aquelles zones que, per la seva ubicació, accessibilitat i vegetació resultessin prioritàries per a la recuperació d’espais oberts. Així mateix, s’han prioritzat altres zones amb objectius coincidents, com ara la recuperació de l’activitat ramadera, la conservació i millora de la biodiversitat i la protecció de les masies. La recuperació d'espais oberts al Montseny que ja havien existit s'ha pogut determinar a partir d'ortofotos antigues, dels anys 1956-1957, que han servit de patró.
El Montseny recupera  pastures contra els incendis

Aclarides i tales sanitàries

El programa inclou projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com ara aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada de matolls.
Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees arreu de Catalunya, també al Vallès. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Per continuar llegint... Registra't a Vallesos per només 12€ l'any

Tindràs accés il·limitat als continguts de totes les edicions digitals Registra't ara