Conte contat

- La coherència

Entreveure

- Emma Vilarasau

Carregat de romanços

- Romanço de les bruixes del Vallès