Estabanell Energia, cent anys portant l’electricitat a Granollers

L'empresa és guardonada amb la Medalla de la Ciutat

L’empresa granollerina Estabanell Energia, continuadora de l’empresa tèxtil Estabanell y Pahisa, nascuda a Centelles l’any 1880, va fer possible l’any 1913 –ara fa cents anys– l’arribada de l’electricitat a Granollers. Des de llavors, la ciutat acull la central operativa d’una companyia de llarga tradició familiar que es caracteritza per la proximitat amb el client, l’excel·lència tècnica i la inversió constant. Per aquest motiu, el desembre passat va rebre la Medalla de la Ciutat, atorgada per l’Ajuntament de Granollers, que va recollir l’administrador actual de l’empresa, Francesc Estabanell Raventós.
L’arribada a Granollers de forma continuada del que llavors se’n deia la corrent va tenir lloc l’estiu de 1913, amb l’estrena de l’enllumenat de la Festa Major, que es va convertir en permanent a gairebé tot el nucli urbà. I la ciutat, és clar, va fer festa grossa. Granollers esdevindria així una de les poques poblacions amb il·luminació fixa, sense interrupcions en el subministrament i sense pujades i baixades de tensió, tan freqüents en altres poblacions.
Els avantatges que suposava l’enllumenat elèctric en substitució del gas resultaven evidents i, com a conseqüència, Estabanell y Pahisa va ser cada vegada més valorada per l’Administració, les indústries i els abonats, i va anar arrelant en la societat civil. El 1915 la companyia es va establir definitivament a Granollers i va instal·lar la seva seu central al carrer del Rec, alhora que iniciava una progressiva expansió pel Vallès Oriental i Osona, i posteriorment al Ripollès, que ha continuat fins avui. Ara, però, també en l’àmbit internacional, ja que ha engegat una empresa d’energies renovables a Xile.
Per això la distinció de la Medalla de la Ciutat de Granollers també li ha reconegut la seva projecció de futur en aspectes com l’aposta decidida per la innovació tecnològica més avançada, els plans d’expansió internacional orientats vers les energies renovables o el compromís mediambiental a través de programes de recerca i de reducció d’impacte. Alhora, se la va distingir també pel seu ferm vincle amb la societat civil granollerina a través d’accions de mecenatge en l’àmbit esportiu, social, cultural i educatiu. Amb Estabanell Energia també van rebre els màxims guardons granollerins l’Esport Club Granollers, de futbol, que també fa cent anys aquest any, així com el doctor Josep Maria Campos, per la seva trajectòria d’excel·lència assistencial durant 47 anys a l’Hospital General de Granollers, la Mútua del Carme i el Cap Vallès Oriental.
Estabanell Energia, cent anys portant l’electricitat a Granollers

La seu central d’Estabanell, al carrer de Rec de Granollers.