Sant Cugat fa una aposta pionera al país per la música clàssica amb l'aval dels mestres Ros-Marbà i Jordi Savall

El Pla, elaborat amb l’àmbit cultural i educatiu català, vol ser l’eina de referència per a la promoció, difusió, formació i suport a la creació de la música clàssica a la ciutat

Sant Cugat del Vallès ha presentat el Pla Director de la Música Clàssica que ha de vertebrar les accions i estratègies a l’entorn de la música clàssica a la ciutat. Es tracta del primer document d’aquestes característiques del país (després del Pla Integral per a la Música clàssica de la Generalitat), i s’ha elaborat amb el consens de totes les forces polítiques del ple i amb la col·laboració dels agents del sector de la ciutat i de Catalunya.
El Pla director de la Música clàssica de Sant Cugat té quatre objectius estratègics i d’actuació definits: articular i vertebrar el sector de la música clàssica a la ciutat de Sant Cugat atenent la seva diversitat; potenciar la formació musical del conjunt de la ciutadania de Sant Cugat per tal de contribuir a la creació de nous públics per la música clàssica; treballar per millorar el progrés social i la qualitat de vida impulsant tota mena d’accions que facin més assequible el gaudi de la música clàssica; i promoure la creació, producció i difusió de la música clàssica a Sant Cugat
A partir d’aquests eixos estratègics s’articulen les diferents accions que es duran a terme, com ara la creació d’una Oficina per a la promoció i difusió de la música clàssica (amb seu a l’Escola de Música); la creació de la marca Viu la clàssica; la posada en marxa de programes específics com Música en conjunt (per als mestres de primària de les escoles de Sant Cugat), el cicle de Música de cambra als barris o la col·laboració amb professionals de referència com Antoni Ros-Marbà, Jordi Savall i també la Jove Orquestra Nacional de Catalunya.
El músic i professor de música Xavier Blanch ha estat l’encarregar de coordinar i redactar el Pla, que ha sorgit del Patronat Municipal d’Educació de Sant Cugat.
En l’acte de presentació, fet el 22 de maig passat al Claustre del Monestir, l’alcaldessa, Mercè Conesa, va destacar la transversalitat i la unicitat que ha aconseguit el Pla director de la Música Clàssica a Sant Cugat. Va remarcar que “és una aposta única al país per fer de la formació musical i de la música clàssica un eix vertebrador”.
“Sant Cugat és una ciutat d’excel·lència musical, gran vitalitat de la clàssica, i pot ser referent al país en aquesta matèria”, va afirmar Mercè Conesa.
Sant Cugat fa una aposta pionera al país per la música  clàssica amb l'aval dels mestres Ros-Marbà i Jordi Savall

Una imatge de l’acte de presentació del pla al Monestir de Sant Cugat, amb Mercè Conesa i els músics Ros-Marbà i Savall. Foto: Ajuntament de Sant Cugat.