Restauració del retaule barroc de l’església de la Roca

El retaule de Sant Sadurní de l’església parroquial de la Roca del Vallès, que es presenta totalment restaurat des del 9 de juny passat, és una obra de l’escultor Antoni Comes, iniciada l’any 1615 i acabada l’any següent. El seu daurat i la seva pintura les va fer el pintor Antoni Rovira entre els anys 1626 i el 1630. Si l’obra escultòrica d’Antoni Comes és de gran qualitat, encara més ho són el daurat i la pintura d’Antoni Rovira.
En el retaule original la predel·la constava dels quatre primers misteris del dolor del Rosari; un primer pis amb les imatges de Sant Sadurní; Sant Miquel Arcàngel i Sant Pere Màrtir, i dos alts relleus referents a Sant Sadurní, un segon pis amb les imatges de la Mare de Déu amb el Nen Jesús, Sant Llorenç i Santa Madrona; un àtic amb la representació del Calvari, amb Jesús a la creu, flanquejat per la Mare de Déu i Sant Joan Evangelista; el coronament constituït per la figura del Pare Etern i el Colom, símbol de l’Esperit Sant. L’any 2008 es van identificar i reclamar dos alts relleus de la predel·la del retaule (Oració a l’hort i Camí del Calvari), que estaven de forma anònima als magatzems del Museu de Granollers, des de l’època de la guerra civil. Autoritzada l’exposició de les peces al seu lloc original per part del Patronat del Museu de Granollers, es va realitzar la seva restauració per part d’Anna Casal i Marta Bosch (Dotzemicres), sota la supervisió del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. La presentació va ser el 16 de juny de 2010.
El setembre de 2010 es va continuar la restauració de tota la resta del retaule. Va ser en la restauració del sòcol de pedra que es va descobrir que les diverses capes de resina, fum i pintura blanca, ocultaven la pintura original de la pedra. Feta la restauració, el sòcol de pedra apareix en tota la seva varietat de colors: blau, vermell, groc i or. Aquest sòcol tardorenaixentista, amb la seva rica policromia original, sembla ser una peça única en l’art conservar a Catalunya.
També el 16 de juny de 2010 es va presentar una pintura sobre fusta de Sant Donat i Santa Fausta que es conservava en el Museu de Granollers. El 14 de desembre de 1705 el metge roquerol Jaume Solà va entregar a la seva parròquia natal unes relíquies d’aquests Sants Màrtirs, procedents de les catacumbes de Sant Calixt, de Roma. A finals del segle xviii les relíquies es van col·locar a l’altar de Nostra Senyora de Gràcia. La pintura estava desapareguda des de la guerra civil. Ara es troba de nou exposada en el seu lloc original.