L'Arxiu Municipal de Granollers incorpora documents de gran valor històric de La Unió Liberal

Gràcies a una donació d'Anna Maria Duran i coincidint amb els 130 anys de la fundació de l'entitat

L'Arxiu Municipal de Granollers ha incorporat recentment un fons de documents de gran valor històric procedent de La Unió Liberal, una emblemàtica associació de finals del segle xix.
Anna Maria Duran i Casanovas (en nom del seu pare, Esteve Duran Serra) ha fet una valuosa aportació al patrimoni local. Es tracta de 0,2 m lineals de documents de La Unió Liberal, emblemàtica associació de la ciutat de finals del segle xix a principis del segle xx.
Entre aquests documents, ingressats a l'Arxiu Municipal de Granollers, cal destacar-ne els llibres d’actes de l'entitat, des de la seva fundació, el 1887 –ara fa 130 anys–, fins al 1935 (1887-1894; 1906-1919; 1919-1929 i 1929-1935), tot i que hi falta el segon llibre, del període 1894-1906. La recuperació d'aquests llibres d'actes és clau per conèixer la història de La Unió Liberal, així com el context polític i social de Granollers en aquell període. Aquesta donació també inclou documents de la gestió del teatre i de l’escola de La Unió Liberal, contractes de lloguer de locals propietat de l'entitat, llistats d'eleccions de la Junta de La Unió liberal (1913), documents comptables de la gestió de l’entitat, estatuts de l’Associació (1927) i alguns documents de la Falange relacionats amb La Unió Liberal (1939-1947).
Anna Maria Duran també ha donat un llibre de les actes del Consell de Flequers de 1936, durant la Guerra Civil.
La documentació de La Unió Liberal incoporada amb aquesta donació esdevé un punt de partida per aprofundir en l'estudi de tot allò que l'entitat va significar per a Granollers i per ampliar-ne la informació publicada, en llibres com Crònica de La Unió Lliberal, de 1981, de Lluís Tintó Espelt i Josep Maria Farnés Sararols, i La Unió Liberal i el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit associatiu a Granollers (1881-1936), de l'any 1999, de Mariano Fernández García.
Aquesta aportació, doncs, també posa en valor la importància de noves donacions de documents i fotografies de La Unió Liberal que la ciutadania pugui fer arribar a l'Arxiu.
A partir d’aquesta donació, l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) ha constituït el fons documental de La Unió Liberal, sumant-hi altres documents que es conservaven en els fons de l’Hemeroteca Municipal Josep Móra. Entre d'altres, els estatuts originals (1887), plets judicials (principis del segle xx) i la relació de llibres de la biblioteca de La Unió liberal (1939).
A partir d'ara, aquest fons es podrà consultar a l'Arxiu. A més, se n’han digitalitzat els llibres d’actes, per facilitar-ne el lliure accés.