L'Hostal de Can Xim

L’Hotal de Cal Xim és un romaço que Jaume Arnella va editar en el disc que justament es titulava Carregat de Romanços (1990)

A l'hostal de Can Xim
pot passar qualsevol cosa ves a sebre;
poc menjar i molt vi:
tan pots riure com plorar o bé pots rebre.
A l'hostal de Can Xim
si no vas un xic torrat no cal entrar-hi;
que tot va pel broc gros,
i un mal tanto et pot deixar fora de joc


Els clients d'aquesta fonda
esmolets, passavolants,
rodamons i gent perduda
que els agrada a tots el mam.
De soroll i de baralles
n'hi ha hagudes a desdir,
més d'un cop ganivetades
acabant a la cangrí.

Si podeu entrar a la cuina
veureu que a sobre els fogons
hi ha una caldera molt grossa
on hi bullen rosegons.
I a sobre la caldera
hi tenen un os lligat
que el suquen a dins el caldo
just abans de servir els plats.

Les habitacions dels hostes
dalt de la palllissa són,
per pujar-hi hi ha una escala
d'aquelles de "quita-i- pon".
Però un cop dalt no pots baixar-ne
si és que els hi deus diners,
perquè te'n treuen l'escala
fins que afluixes els calés.

De can Xim moltes n'expliquen,
l'alçada d'un campanar,
no sabreu mai si és autèntic
o dit a la babalà.
Una cosa sí que és certa,
que encara que no pagués,
mai no van treure en Vinaixa
per més quartos que degués.

A l'hostal de Can Xim
pot passar qualsevol cosa ves a sebre;
poc menjar i molt vi:
tan pots riure com plorar o bé pots rebre.
A l'hostal de Can Xim
si no vas un xic torrat no cal entrar-hi;
que tot va pel broc gros,
i un mal tanto et pot deixar fora de joc