Una història poc coneguda del Montseny

Àngels Grau (text)

El llibre Una història poc coneguda del Montseny (Farell editors, 2013) és una història que comença ara fa poc més d’un segle (1890–1905) quan uns senyors de Barcelona van fer estada a la Figuera, una masia del Montseny per, respirar aire net, tastar menges fresques i fer passejades tranquil·les per els paisatges del pla de la Calma.
Tot això no tindria res de nou, si no fos per la singularitat dels personatges que van sojornar a la Figuera: Josep Pijoan, Joan Maragall, Ramón Casas, Lluís Millet, Amadeu Vives, Lluis Via, Santiago Rosiñol i molts cantaires de l´Orfeó Català quan el mestre Millet n’era el capdavanter.
De totes els personatges és la Lola, la nena de la casa d’11 anys a qui Josep Pijoan va ensenyar de llegir i escriure durant la seva estada de tres anys a la casa, qui esdevé en el llibre el nexe entre tots aquells prohoms de la nostra cultura.
Quan la Lola va conèixer don Joan i va descobrir que feia versos, ella també va començar a fer-ne. Ella també era qui transcrivia a Josep Pijoan els contes o rondalles de l’àvia Pepa –l’ànima de la casa.
Va ser allà on Joan Maragall va parir la seva teoria de la paraula viva, i on Amadeu Vives va trobar la inspiració dels seus Bohemios, en el Sot de la Vermella, aprop de la masia, un indret on tot es pau, misteri i silenci.
En aquesta historia, hi trobem la correspondència que aquells prohoms dirigida a la Figuera; les cançons d’en Millet; els versos i cartes de Joan Maragall a la Lola i, per primera vegada, es publiquen els que aquesta nena va adreçar a Maragall i a Pijoan.
Tot plegat petites històries, poc conegudes, d’aquest massísque segurament a partir d’ara, i gràcies a Xavier Cateura i Valls, serà una historia molt coneguda del nostre Montseny.