Premi FAD per al jaciment Mons Observans

El projecte arquitectònic de rehabilitació del jaciment arqueològic Mons Observans, de Can Tacó-Turó d’en Roina, als termes de Montmeló i Montornès del Vallès, ha estat premiat en la categoria de Protecció del territori i el paisatge en el marc de la xii Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme 2013. El projecte “Mons Observans: Adequació del jaciment romà de Can Tacó/Segle II a.C. a l’espai natural dels Turons de les Tres Creus. 2008-2012” és obra de l’Estudi d’Arquitectura de Toni Gironès Saderra, que va optar des d’un principi per una intervenció inusual en aquest tipus d’obres, innovadora i al mateix temps molt respectuosa amb els elements naturals de l’entorn. El jaciment va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 2008 i, un cop executades les obres de restauració, conservació i posada en valor, va obrir les portes l’octubre de 2012.
Premi FAD per al jaciment Mons Observans

Vista aèria del jaciment Mons Observans.