Les patronals vallesanes i Via Vallès es coordinen per incidir en la gestió del territori

Les patronals vallesanes Cecot, de Terrassa; Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC), de Sabadell, i Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris (UEI), amb seu a Granollers, així com l’associació Via Vallès –interessada en temes territorials i de mobilitat- han constituït la plataforma FEM Vallès, fruit de la constatació de la unitat productiva que representa el Vallès en el seu conjunt –Oriental i Occidental– i de la necessitat de dotar-lo d’unes infraestructures que permetin potenciar la seva importància econòmica dins la regió metropolitana de Barcelona i de tot Catalunya, superant la condició de perifèria en què el Vallès està permanentment situat.
La nova plataforma fa notar que el Vallès, amb els seus 1,3 milions habitants, la seva xarxa de ciutats industrials -històriques i noves- i la seva participació cabdal en el fet productiu català es configura com un territori amb una unitat geogràfica ben evident, i una gran potencia demogràfica i productiva alhora. Aquesta expansió, fonamentada en la indústria i els serveis, és d’una gran importància per al present i el futur del país però, malauradament, no ha anat acompanyada de prou inversions públiques per dotar-la en infraestructures, fruit d’una manca de planificació territorial, que hi dificulten la mobilitat, la qualitat de vida de les persones que hi viuen i l’eficiència dels sectors productius. Així mateix, FEM Vallès remarca que el territori vallesà segueix disposant d’uns espais naturals que són un patrimoni molt valorat per la pròpia població i que són elements de qualitat que cal tenir en compte a l’hora de decidir l’establiment de determinades inversions productives.

Els objectius de FEM Vallès
Les entitats constituents de FEM Vallès mostren la voluntat d’unir esforços per presentar una veu potent i unificada, fent pública la seva opinió i exercint la seva influència en qüestions com la correcta ordenació territorial del Vallès i l’adequada promoció de les seves infraestructures, que permetin la mobilitat que correspon a una conurbació tan important i una implantació tan estratègica d’una part fonamental de l’activitat productiva de Catalunya.


Via Vallès
www.viavalles.cat