Jordi Ruiz-Olmo Col·laborador

Sobre mi

Biòleg, subdirector general d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de la Generalitat.