Josep Garriga Sala Col·laborador

Sobre mi

Josep Garriga Sala ha estat subdirector general d’Agents Rurals i de Prevenció d’Incendis Forestals, subdirector general de Desen-volupament Sostenible i primer director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya